ทำไมต้องเรา

ด้วยประสบการณ์ทางด้านธุรกิจมันสำปะหลังทำให้การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการภายในโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือ เครื่องจักรอันทันสมัยและลานตากมันสะอาดที่ได้มาตรฐาน รวมถึงโกดังจัดเก็บสินค้าที่ได้มาตรฐานทำให้สินค้าที่ได้จากการผลิตเป็นที่พอใจของกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานเอทานอลและกรดมะนาว กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และรวมถึงโรงงานอาหารสัตว์ต่างๆ

การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ :

 • การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของหัวมันสะอาด มันเส้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต
 • การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานหัวมันสะอาด มันเส้นตั้งแต่เริ่มต้นการผลิต
 • การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานหัวมันสะอาด มันเส้นระหว่างการผลิตสินค้า
 • การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานมันเส้น มันเส้นบดหลังจากที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เครื่องมือและเครื่องบด

 • เครื่องจักรที่ใช้ในการโม่หัวมันสะอาดโดยอัตราการผลิตมันเส้น 40 ตัน ต่อชั่วโมง     

เครื่องจักรที่ใช้ในการโม่หัวมันสะอาดโดยอัตราการผลิตมันเส้น 40 ตันต่อชั่วโมง

 • เครื่องจักรสำหรับการผลิตมันบดสะอาด 17 ตัน ต่อชั่วโมง

เครื่องจักรสำหรับการผลิตมันบดสะอาด 17 ตัน ต่อชั่วโมง

 • โกดังเก็บสินค้าที่ได้มาตรฐานสามารถเก็บมันเส้นสะอาดได้ถึง 50,000 ตัน

เนื้อที่สามารถเก็บมันสำปะหลัง และมันเส้นมากกว่า 50,000 ตัน

 • ลานตากคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน

 ลานตากคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน

 • รถขนส่งทั่วประเทศ

รถขนส่งทั่วประเทศ 

2 Comments on “ทำไมต้องเรา

 1. นัต

  ต้องการซื้อมันสำปะหลังจำนวนมาก ยินดีทำสัญญา ระยะยาว
  ติดต่อด่วนครับ
  091 260 2687
  nttkdee@hotmail.com

 2. ต้น

  – ผมมี บ.ลานมันร่วมทุน ใน กพช. ติดชายแดนไทย จะเริ่มรับซื้อมันเส้นจากเกษตรกร ตั้งแต่ ก.ค.56 เป็นต้นไป เป้าหมายส่งมันเส้น 20,000 ตัน/ปี ขอทราบรายละเอียดการรับซื้อมันเส้นของบริษัทฯ ด้วยครับ

Comments are closed.